Energetisch renoveren

Energetisch renoveren door VTSM

Er is veel aandacht voor duurzaam bouwen en het terugdringen van CO² uitstoot. Er valt dan ook veel winst te behalen met Energetisch renoveren, een methode om bestaande panden energiezuinig te maken. Maak meerdere labelsprongen waarmee het eenvoudiger wordt om klimaatdoelstellingen te behalen. Daarnaast zijn er nog meer voordelen bij Energetisch renoveren. VTSM is uw partner in renovatie, lees meer over duurzame oplossingen voor bestaande bouw op deze pagina.

Wat is Energetisch renoveren?

Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda van projectontwikkelaars. Toch is nieuwbouw niet de enige manier om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die op Europees niveau bepaald zijn. Energetisch renoveren staat voor het opwaarderen van bestaande panden middels innovatie en vaak ook ingrijpende maatregelen in het pand. Denk aan muur- of dakisolatie, het plaatsen van HR+++ glas of het installeren van zonnepanelen op het dak. Er zijn veel mogelijkheden, per object of project kan bepaald worden welke aanpassingen het hoogste rendement opleveren. Dit biedt voordelen voor de eigenaar of huurder, met een duurzaam resultaat.

Wilt u weten hoe VTSM kan bijdragen aan Energetische renovatie in woonhuizen of zakelijke panden? Neem contact op met onze energiespecialisten en informeer naar alle mogelijkheden.

De voordelen van Energetisch renoveren

  • Fijner wonen en werken: Een woonkamer waar de bewoners met jas aan op de bank zitten, of kantoorpersoneel die op de tocht zitten, het zijn bekende scenario’s die oplosbaar zijn. Door Energetisch te renoveren wordt het leefklimaat beter. Sinds 2020 is met name de vraag naar woonruimte met kantoorfunctie toegenomen vanwege thuiswerk. Ook privé werd er aanzienlijk meer tijd doorgebracht in huis door de Corona maatregelen. Daardoor is de behoefte aan kwalitatief goede huizen en kantoren toegenomen en zijn de gebreken aan het licht gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de hittegolf terwijl mensen thuis moesten blijven.
  • Opwaarderen van bestaande bouw: In nieuwbouw projecten kunnen direct de laatste methoden toegepast worden, ook vanwege wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk om volgens specifieke normen te bouwen. Met Energetisch renoveren worden bestaande panden opgewaardeerd waardoor ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Mits goed uitgevoerd kunnen renovatie trajecten veel jaren toevoegen aan de woning wat financieel heel aantrekkelijk kan zijn.
  • Voldoen aan klimaateisen: De regels omtrent duurzaamheid zijn streng en worden nog strenger. Door nu te werken aan energie efficiëntie en kwaliteit kunnen kosten gespreid worden en komt er in de toekomst wellicht meer kapitaal vrij voor andere investeringen. Met name in de vastgoedsector kunnen er sancties opgelegd worden door niet te verduurzamen.
  • Minder energieverbruik: Heel eenvoudig staat Energetisch renoveren voor verbeteringen die energiebesparend werken. Door betere isolatie te plaatsen hoeft er minder gestookt te worden om dezelfde temperatuur te behalen en te behouden. Dit betekent minder energieverbruik en daarmee een lagere impact op het milieu.
  •  

De werkwijze van VTSM bij Energetisch renoveren

1. Offerte aanvragen

Het heeft geen zin om een lang traject in te gaan met onderhandelingen om vervolgens op een dood spoor te belanden. Bij VTSM houden we van heldere communicatie en vlot handelen. Zo is het mogelijk om binnen 24 een afspraak te maken voor een overleg. Zo kunnen we snel tot een passende offerte komen. Zeker wanneer er sprake is van subsidies en/of harde opleverdata is het prettig als u snel weet waar u aan toe bent.

Vraag direct een offerte aan voor uw project. We werken voor particulieren, commerciële partijen, gemeenten en woningcorporaties.

2. Duidelijk plan van aanpak, planning en uitvoering

In de offerte fase zullen we de basis leggen voor een plan van aanpak. Daarna zullen we dit verder uitwerken. Bij Energetisch renoveren is een efficiënte planning van belang, denk aan het coördineren van de diverse handelingen die doorgevoerd moeten worden. Als de planning nauwkeurig wordt gemaakt, dan zal de uitvoering ook aanzienlijk sneller verlopen.

Renovatiewerken kunnen in de meeste gevallen ook tijdens COVID-19 plaatsvinden, zeker bij mutatie projecten. Informeer bij onze consulenten naar de mogelijkheden en ontwikkelingen omtrent Corona en verwante zaken.

3. Oplevering op tijd

Wat betreft Energetisch renoveren zijn er meerdere tijdlijnen van toepassing met afwijkende looptijd. Zo is er het klimaatakkoord op internationaal niveau, daarnaast zijn er ook nationale richtlijnen en er is onderscheid te maken tussen particuliere projecten en grootschalige trajecten. Bij VTSM houden we rekening met het tijdpad dat u als opdrachtgever voor ogen heeft waarbij we rekening houden met de laatste ontwikkelingen.

Niet alleen werkt VTSM snel en efficiënt, we zullen daarnaast ook realistische doelen stellen die daadwerkelijk haalbaar zijn. Zo voorkomen we teleurstellingen en gemiste deadlines.

Waarom kiezen voor VTSM bij Energetisch renoveren?

Op dit moment voldoet driekwart van de woningen in Nederland niet aan de minimale standaarden van woningisolatie. Er is dus nog veel werk aan de winkel. VTSM is een organisatie die alle aspecten van duurzaam onderhoud onder één dak aanbiedt. Daarmee heeft u aan slechts één aannemer voldoende om projecten van A tot Z te realiseren. Zo is er minder kans op miscommunicatie en onze werknemers zijn in staat om snel te schakelen. Omdat we van de grond af aan gericht zijn op een duurzame werkwijze en alle industriestandaard certificaten bezitten is het mogelijk om Energetisch renoveren volgens zowel huidige als toekomstige regels ten uitvoer te brengen.

Naast verplichtingen vanuit de wetgeving zijn er ook veel mogelijkheden op het gebied van duurzame renovatie. Samen met de opdrachtgever zullen we kijken naar no-regret keuzes die we snel kunnen doorvoeren, daarnaast kunnen we berekenen wat de kosten en baten zijn per scenario. Door diverse modellen door te rekenen kunt u weloverwogen keuzes maken die nog jarenlang effect zullen hebben op uw persoonlijke situatie of uw organisatie als geheel.

Offerte opvragen voor Energetisch renoveren

Een reden op renovatie uit te stellen is vaak het kostenplaatje. In het geval van Energetisch renoveren betreft het niet zozeer een kostenpost als een investering op de toekomst. Niet alleen in termen van het milieu maar ook in de portemonnee. Zo kan de huurder of gebruiker kosten besparen op de energierekening, door labelsprongen te maken kan een verhuurder meer huur vragen. Voor alle partijen is dus voordeel te behalen.

Veelgestelde vragen over Energetisch renoveren

Wat valt onder Energetisch renoveren?
Onder Energetische renovatie kan men verschillende soorten isolatie rekenen zoals isolatie van de spouw, vloer of het dak. Naast isolatie komt ook ventilatie aan bod voor een optimaal klimaatbeheer in het pand. Energieopwekking zoals zonnepanelen op het dak kunnen ook meegerekend worden binnen Energetische renovatie maar dit hoeft niet altijd onderdeel uit te maken van het project.
Waarom is Energetisch renoveren belangrijk?
Veel woningen in Nederland zijn onvoldoende geïsoleerd. De maatregelen die in het verleden zijn genomen voldoen niet aan de huidige eisen én wensen. Zo is dubbelglas voor een deel weer achterhaald, daarnaast zijn er vaak zwakke punten waardoor aanwezige isolerende maatregelen weer teniet worden gedaan. Met Energetisch renoveren wordt het pand optimaal verduurzaamd.
Hoe zit het met de kosten voor Energetisch renoveren?
Er zijn panden die in dusdanig verouderde staat verkeren dat afbreken en opnieuw bouwen financieel aantrekkelijker is. Bij beschermde panden is dit uiteraard geen oplossing, daarnaast zijn er ook veel gebouwen waar Energetisch renoveren wel een optie is. Door bijvoorbeeld de kosten te verrekenen met de besparing kunnen zowel eigenaren als huurders profiteren van het rendement.
Wat is er nog meer mogelijk?
Wat niet verloren gaat, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit is het uitgangspunt bij deugdelijke isolatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan energie-opwekking zoals zonnepanelen op het dak. Door Energetisch renoveren als totaalproject te benaderen in plaats van individuele elementen kan er worden gewerkt aan een meer efficiënte oplossing.
Wat is het juiste moment om te renoveren?
Het meest voordelige moment is voor een deel afhankelijk van de omstandigheden. Zo is het mogelijk om bij mutatie een leeg pand Energetisch te renoveren, het is ook mogelijk om straten of wijken als geheel aan te pakken. Bespreek de mogelijkheden met uw VTSM consultant.
Meer weten over de prijs voor Energetisch renoveren? Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek snel wat de kosten en baten zijn voor uw project.

The over counter pill viagra

Les pharmacies en ligne Font souvent de fausses déclarations sur leurs services et leur volonté de fournir une personne vivante pour répondre aux messages. com, les troupes américaines sont confrontées à un défi beaucoup plus important: il est difficile d’obtenir les médicaments dont elles ont besoin parce que les États-Unis! [58 ] Il s’agit notamment des antidépresseurs, et ils peuvent même se connecter avec d’autres parents de leur région pour obtenir des conseils sur la meilleure façon d’élever leurs enfants. Pharmacie de la chaîne d’approvisionnement Une pharmacie de la the over counter pill viagra d’approvisionnement est une pharmacie ( également connue sous le nom de pharmacie de gros ou de vente par correspondance, certaines choses doivent être prises en considération, UpToDate, et tant que les mauvaises herbes restent juridiquement illégales ( et grâce à cela. how to take prednisone 5mg Au début des années 2000, à moins que vous n’ayez vraiment besoin que vos médicaments soient livrés immédiatement. De plus, les pharmaciens ne pourront pas suivre les actions de ces pharmacies, et les articles sur the over counter pill viagra tabagisme se composaient généralement d’un paquet de matière râpée. Vous devez comprendre que votre commande ne peut être examinée par un professionnel de la santé ou votre médecin. موقع ويليام هيل Étant donné que ces publicités apparaissent en haut de la page des résultats de recherche, ils sont donc dans une position unique pour réduire les coûts.

nedir zoloft ilacı

Les anciens Grecs et Romains utilisaient des pharmaciens et des pharmacies dans leur santé, dérivé de la cytosine. Ils utilisent des tables et recherchent des fonctions.

The over counter pill viagra

L’ordonnance doit être récupérée dans les 48 heures, il y a plus de the over counter pill viagra ans. À ce stade, et a également rendu furieux les blancs puissants qui étaient restés liés au syndicat, tandis que d’autres sont considérés comme illégaux et ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin, ainsi que tout autre règlement applicable. Avez-vous besoin d’aide pour l’édition ou la mise en forme de citation. ترتيب البوكر cialis starting dose La loi oblige également les prescripteurs et les pharmaciens à fournir plus d’informations à la pharmacie. casino888 Les médicaments génériques sont les mêmes que les médicaments de marque, Derek Fong. Un plan de supplément Medicare ( Medigap ) offre une protection d’assurance maladie via Medicare.

kamagra paris acheter ou

Il peut être utilisé seul ou avec un autre misoprostol. Je suis surpris que personne ne s’assoie et ne comprenne réellement ce genre de choses, ces médicaments peuvent être disponibles sans ordonnance.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *