Bonnenwerk

Bonnenwerk door VTSM

Er zijn diverse soorten onderhoud die uitgevoerd worden in vastgoed, een deel hiervan is gepland en een deel is vraaggestuurd. Met name kleine onderhoudswerken kunnen administratief veel werk opleveren omdat het doorgaans maatwerk oplossingen betreft. De juiste specialisten of generalisten moeten ingeschakeld worden, er zijn wellicht extra materialen nodig of er zijn meerdere handelingen die vooraf afgestemd moeten worden met meerdere stakeholders. Met Bonnenwerk door VTSM kunt u als organisatie deze relatief kleine maar toch belangrijke werkzaamheden uitbesteden op basis van een betrouwbare afhandeling en registratie. Op deze pagina geven we nadere toelichting op Bonnenwerk en onze werkwijze.

Wat is Bonnenwerk?

Wanneer er binnen het vastgoed ad hoc werkzaamheden worden verricht zal hiervoor een losse bon worden uitgeschreven. Op deze bon wordt vermeld wat het probleem is, hoe dit opgelost moet worden, door wie en wanneer. Het kan zijn dat één of meerdere van deze criteria flexibel zijn, dit hangt af van verschillende factoren zoals urgentie en budget. De bon wordt neergelegd bij de juiste afdeling die de opdracht verder zal afhandelen. Na het voltooien van de werkzaamheden wordt de bon binnen het systeem afgetekend en verder verwerkt binnen de administratie.

Bonnenwerk bestaat doorgaans uit kleine opdrachten die sterk kunnen variëren wat betreft de uit te voeren werkzaamheden. Zo kan er een timmerman ingeschakeld worden of een loodgieter. Het is mogelijk dat er meerdere specialisten betrokken zijn bij de opdracht of wellicht is het mogelijk om een generalist in te schakelen die meerdere relatief eenvoudige handelingen kan verrichten. Omdat de werkzaamheden relatief klein zijn maar wel behoorlijk wat stations passeren binnen de organisatie kunnen ze relatief duur zijn met oog op kosten en baten. Omdat de losse bedragen doorgaans laag zullen blijven wordt het pas in een later stadium duidelijk wat de totale kosten voor het vastgoedbezit zijn.

Voor maatwerk advies of een vrijblijvende offerte kunt u direct contact opnemen met de renovatie specialisten van VTSM.

De voordelen van Bonnenwerk

  • Snel inspelen op de vraag: Als er een acuut probleem ontstaat bij een bewoner dan moet dit mankement zo snel mogelijk verholpen worden. Dit komt niet alleen het woongenot ten goede, direct ingrijpen kan verdere schade helpen te voorkomen. Met Bonnenwerk kan snel worden ingespeeld op de vraag.
  • Zicht op de kosten en baten: Relatief beperkte werkzaamheden gaan doorgaans gepaard met bescheiden bedragen. Als er toch al groot onderhoud of renovatie in de planning staat, dan kan worden besloten om een aanvraag op de meest kosteneffectieve wijze uit te voeren. Op basis van verschillende parameters is het mogelijk om berekeningen te maken per scenario.
  • Categoriseren werkzaamheden: Er zijn timmerwerken, schilderwerken, loodgieterswerken en nog een aantal ingrepen die door gespecialiseerde aannemers uitgevoerd moeten worden. Door aan de start een karwei direct in een afgebakende categorie te plaatsen is de vervolgprocedure ook aanzienlijk eenvoudiger.
  • Individuele handelingen, centrale planning: Dat er bij Bonnenwerk individuele handelingen uitgevoerd worden betekent niet dat de planning en uitvoering langs elkaar heen hoeft te lopen. Door gebruik te maken van een software systeem en online deelopties blijft er centraal overzicht op het Bonnenwerk.
  • Uitvoerenden weten wat de bedoeling is: Door opdrachten en updates via digitale kanalen naar uitvoerend personeel te sturen is het mogelijk om de planning efficiënter invulling te geven. Als er status updates zijn of aanpassingen in de planning dan zal de uitvoerende persoon hier direct van op de hoogte gesteld worden.

De werkwijze van VTSM bij Bonnenwerk

1. Offerte aanvragen

Dat we als totaal dienstverlener in vastgoed alle disciplines onder één dak aanbieden mag duidelijk zijn. Wat de kosten zijn wordt in overleg bepaald. Er zijn namelijk veel factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs. Zo is het mogelijk dat een VvE een beperkt budget heeft en zich niet zomaar iedere ingreep kan veroorloven. In overleg met uw persoonlijke adviseur zullen naast de mogelijkheden ook de grenzen worden bepaald. Bent u reeds in het bezit van een prijslijst voor intern gebruik bij Bonnenwerk? Op basis van uw eigen berekeningen kunnen wij een offerte uitbrengen voor dienstverlening op minimaal een gelijk niveau of beter.

2. Duidelijk plan van aanpak, planning en uitvoering

Bij Bonnenwerk zal er doorgaans geen langdurige en exacte planning gemaakt worden. Dit kost tijd, het probleem moet gewoon opgelost worden. Toch is het wel degelijk mogelijk om op basis van vaste protocollen een duidelijk plan van aanpak te maken die we geheel voor u kunnen uitvoeren. Ook wanneer u besluit om alle schakels in het proces door ons uit te laten voeren zullen we nauwgezet de vorderingen registreren en met u delen. Zo blijft u betrokken bij het proces zonder dat het een aanslag betreft op uw capaciteit.

3. Oplevering op tijd

Snel inspelen op een situatie, een doelgericht plan opstellen en zo snel mogelijk de geplande werkzaamheden uitvoeren. Zo is het mogelijk om binnen de gestelde deadline resultaat te leveren. Verandert de prioriteit bij meerdere opdrachten? Dan kunnen we dynamisch de planning aanpassen en opdrachten met een hogere prioriteit direct aanpakken.

Waarom kiezen voor VTSM bij Bonnenwerk?

Hoewel het ‘Bonnenwerk’ genoemd wordt zullen opdrachten lang niet altijd meer op papier afgedrukt worden. Door gebruik te maken van gecentraliseerde software en online connectiviteit is het mogelijk om onze werknemers in het veld centraal aan te sturen. Zo is het mogelijk om bonnen in de regio te plannen met bidirectionele terugkoppeling om de efficiëntie te verhogen. Is de werknemer eerder klaar? Bij afronding van het project zal dit direct zichtbaar zijn in het systeem. Blijkt dat er een ander karwei meer prioriteit heeft? Dan kan de werknemer direct ingelicht worden terwijl ze op weg zijn naar het eerste adres. VTSM regelt dit soort planning, routing en rerouting om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Offerte opvragen voor Bonnenwerk

Omdat de werkzaamheden die deel uitmaken van Bonnenwerk zo divers kunnen zijn, is het onmogelijk om standaard tarieven te noemen. Wanneer u als opdrachtgever besluit om een grotere capaciteit in te kopen dan is het mogelijk om nog scherpere tarieven aan te bieden. Om deze reden kunnen we op deze pagina geen standaard prijzen geven, we kunnen wel binnen 24 uur een passende offerte uitbrengen. Neem direct contact op en uw vaste contactpersoon van VTSM zal uw aanvraag behandelen. Heeft u nog geen vast contactpersoon? Dan zullen we die u toewijzen zodat u voortaan kunt communiceren met één vast aanspreekpunt.

Veelgestelde vragen over Bonnenwerk

Is Bonnenwerk duurder?

Bij onderhoud en renovatie op grotere schaal kan er doorgaans kosteneffectiever worden gewerkt waarmee de kosten per object lager uitvallen. Bij Bonnenwerk kunnen de kosten per handeling of per uur inderdaad hoger uitvallen. Als hiermee echter een spoedreparatie voorkomen kan worden en er op planmatige basis werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden dan zullen de kosten lager uitvallen. Een bijkomend voordeel is dat u minder down-time heeft omdat we ons personeel inschakelen op het moment dat u dit nodig heeft.
Wie voert de werkzaamheden uit?
VTSM werkt met een eigen team aan werknemers met een netwerk aan specialisten wanneer dit nodig blijkt te zijn. Omdat we als eenheid functioneren kunnen we ook een gestandaardiseerde werkwijze hanteren. We zullen per bon de juiste uitvoerder selecteren op basis van criteria zoals het specialisme, locatie en tijdvak. Wij werken met Nederlandstalig personeel die naast externe opleiding ook intern getraind worden.
Wie regelt de afwikkeling?
Als opdrachtgever bepaalt u zelf welke handelingen worden uitbesteed en wat u liever in eigen hand houdt. In principe kunt u het Bonnenwerk van A tot Z aan ons overlaten met rapportage volgens standaard protocollen en online tools. U kunt ook kiezen voor een meer hands-on aanpak waarbij u gebruikt kunt maken van eigen faciliteiten. In overleg zullen we de beste werkwijze voor uw organisatie bepalen.
Ook voor Bonnenwerk is VTSM uw partner in vastgoed onderhoud en reparatie.